Vivid Properties erhåller ramavtal


Hanna Wreeth

Vivid Properties erhåller ramavtal för byggkreditiv.
Kreditfonden tillhandahåller ramavtal för byggkreditiv om 120 miljoner kronor och Vivid säkrar därigenom finansieringen för sina framtida projekt fram till 2024.

Gemma Icon
Gemma Icon