Disclaimer

Immateriella Rättigheter” avser (i) uppfinningar och innovationer, (ii) patent och patent applikationer (och alla appliceringar, komponenter, delar, förbättringar, delförbättringar, förändringar, delförändringar, ersättningar, förnyelser, registreringar, revalideringar, tillfälliga registreringar av det förutnämnda); (iii) know-how, vetenskapliga, tekniska eller annan information inkluderande utvecklingar, idéer, design, koncept, tekniker processer, uppfinningar, forskningsmaterial, upptäcker och forskningsresultat (oaktat om sådan information är konfidentiell, patenterbar eller omfattas av upphovsskydd); (iv) varumärken, bolagsnamn, ”trademarks”, upphovsrättigheter, design, mönster, domäner, mjukvara, källkod, programmeringskod, kretsmönster, databasrättigheter, konfidentiell information och företagshemligheter; (v) andra rättigheter av liknande karaktär, innefattande registreringar och pågående registreringar av de tidigare nämnda rättigheterna, och (vi) all data, dokumentation och återgivningar (elektroniska, fysiska, skriftliga eller muntliga) av vad som listas i (i) till och med (v).

Vivid-IP” avser samtliga Immateriella Rättigheter till (i) ”Vivid” (innefattande varumärke, text och bild) och alla varianter, deriveringar, grafiska och andra återgivningar, (ii) firmanamn, bifirma, bolagsnamn, sekundärt kännetecken och annat gemensamt näringskännetecken (såsom framgår av Firmalag (1974:156)) till ”Vivid”, (iii) alla och samtliga Immateriella Rättigheter som rör Vivid Development AB, org.nr. 559010-3254 )”Vivid Development”) av dess koncernbolags verksamhet, (iv) Vivid Development och andra av dess koncernbolags e-post konton, IT-system och domännamn, och (v) för undvikande av missförstånd allt material på denna internetsida såsom texter, bilder, grafiska typsnitt och varianter, deriveringar och grafiska återgivningar därav.

Samtliga rättigheter till Vivid-IP tillhör Vivid Development. Genom att fortsätta använda denna internet sida samtycker du därtill, och inget häri ger dig någon rätt att använda någon Vivid-IP annat om så explicit anges häri.


Gemma Icon
Gemma Icon