1. Förhandsavtal

När du bestämt dig för en bostadsrätt upprättas ett förhandsavtal mellan dig som kund och bostadsrättsföreningen Förhandsavtalet bygger på bostadsrättsföreningens ekonomiska kostnadskalkyl och är granskad och intygad av Boverkets godkända intygsgivare. Ett förhandsavtal är ett bindande avtal och innebär att föreningen lovar att upplåta just ”din” lägenhet åt dig och du lovar att köpa bostadsrätten för just din lägenhet. I samband med att förhandsavtal upprättas och undertecknas, eller därefter när Bostadsrättföreningen begär, gör du en delbetalning på 10 procent av den totala insatsen.

2. Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtalet bygger på bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. Av Boverket godkända intygsgivare har granskat planen och intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder. När Bolagsverket registrerat den ekonomiska planen upprättas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen och du blir medlem i bostadsrättsföreningen.

3. Lägenhetsbesiktning

Innan du flyttar in görs en lägenhetsbesiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningsmannens uppgifter är att avgöra huruvida entreprenören har utfört sitt arbete fackmannamässigt och enligt det entreprenadavtal som föreligger mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören. Eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker åtgärdas utan kostnad. I samband med garantitidens utgång (2 år) genomförs ytterligare en besiktning av en besiktningsman för att se om brister uppkommit under garantitiden, s.k. garantibesiktning. Garantifel som besiktningsmannen anser föreligga avhjälps av entreprenören.

4. Tillträde

Ca 15 veckor i förväg får du definitivt besked från bostadsrättsföreningen om vilket datum du får tillträde till din lägenhet – tillträdesdagen. Senast 14 dagar innan tillträdet betalar du återstående belopp av insatsen och ev. tillval. Garantier för er trygghet För att ge en trygghet i er bostadsaffär finns följande ansvarsåtaganden och garantier: – Ansvarsförsäkring Styrelse – Byggherreansvarsförsäkring – Entreprenadförsäkring, tecknad av totalentreprenören – Garantitid 2 år – Inköpsgaranti, garanti att eventuellt osålda lägenheter förvärvas.

Tillvalsprocess

10 månader innan tillträde kommer eventuella tillval att presenteras.

Gemma Icon
Gemma Icon