Vivid växer


Hanna Wreeth

Vivid utökar sitt team ytterligare. Rätt personer på rätt plats, var och en med expertis och bred kunskap inom sitt område. Vivid har nu knutit an ekonomichef, strategichef, kommunikatör och byggchef!

Gemma Icon
Gemma Icon