Refinansiering av Vivid Properties


Hanna Wreeth

Vivid Properties genomför en refinansiering, varav obligationsinnehavarna under ledning av Kreditfonden tillhandahåller Vivid-gruppen finansiering om totalt 350 mSEK, och säkrar därigenom finansiering fram till 2023.

Gemma Icon
Gemma Icon